Gebruiksvoorwaarden

Home Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij het INNO-VEG Innovatie Netwerk. Het netwerk heeft als doel om de innovatie tussen de industrie van precisielandbouw/sensortechnologie, onderzoeksorganisaties en de sector van de veldgroenten en -aardappelen te faciliteren:

 • Verspreiding van informatie uit het INNO-VEG-project,
 • Het organiseren van 'netwerk bijeenkomsten', en
 • Een online innovatiecentrum dat een forum biedt voor leden om in contact te komen met andere leden van het INNO-VEG Innovatie Netwerk.

Door lid te worden van en deel te nemen aan het Netwerk ga je akkoord met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden.

Onze gebruiksvoorwaarden

 1. De informatie die binnen het netwerk en in de online innovatiehub wordt gedeeld, moet relevant zijn voor de doelstellingen van het netwerk. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen waarvan wij besluiten dat deze niet relevant is voor de doelstellingen van het netwerk.
 2. Het Innovatie Netwerk wil een positieve omgeving zijn om informatie en ervaringen te delen ten voordele van alle leden. We vragen de leden om dit te respecteren en onze doelstellingen voorop te stellen wanneer ze deelnemen aan het netwerk. Wij modereren geen informatie voordat deze door de leden kan worden gedeeld, hoewel wij ons het recht voorbehouden om alles te verwijderen wat naar onze mening niet voldoet aan onze regels.
 3. Leden mogen geen lasterlijke of op enigerlei wijze beledigende opmerkingen over een ander individu of bedrijf binnen het netwerk delen. Wij behouden ons het recht voor om inhoud die wij ongepast achten te verwijderen.
 4. De leden kunnen zich als zichzelf of als vertegenwoordiger van een bedrijf aansluiten. Leden kunnen details van diensten die hun bedrijf aanbiedt in de Dienstengids plaatsen en ze kunnen over deze diensten berichten in de Innovatiehub. Leden moeten echter wel onder hun eigen of bedrijfsnaam posten vanaf één account en moeten duidelijk zijn over hun aansluiting bij een organisatie en niet proberen andere leden te misleiden met betrekking tot hun identificatie bij het posten in de Innovatiehub. Als u bijvoorbeeld een bedrijf bent dat een nieuwe dienst aanbiedt die relevant is voor het netwerk, kunt u gegevens over deze dienst in de Innovation hub plaatsen, zoals 'Ik ben een vertegenwoordiger van bedrijf x en we bieden nu een nieuwe dienst aan om y en z te doen, ga dan naar onze website voor meer informatie'. U mag niet doen alsof u een boer of ander onafhankelijk lid bent en opmerkingen of goedkeuringen plaatsen over een dienst die u aanbiedt.
 5. Leden kunnen de inhoud die ze in de Forums plaatsen bewerken, maar ze kunnen enkel een ‘commentaar’ bewerken of verwijderen; leden kunnen een 'Onderwerp' of 'Post' dat ze hebben toegevoegd niet verwijderen. Zorg bij het bewerken van een bericht dat inhoud niet in die mate veranderd , zodat commentaar/replicaties op het bericht niet langer zinvol zijn. We hebben leden toegestaan om hun eigen berichten te bewerken zodat ze meer informatie kunnen toevoegen of om hun oorspronkelijke bericht te verduidelijken - dit kan het beste gedaan worden door extra regels toe te voegen met 'verduidelijking' alsook de datum toe te voegen. Als u een bericht in die mate bewerkt bewerkt zodat de oorspronkelijke betekenis ervan veranderd en daardoor de discussie onder het bericht geen zin meer heeft, behouden wij ons het recht voor om de draad te verwijderen of een 'Admin'-commentaar aan uw bericht toe te voegen. Wij verwijderen geen inhoud op verzoek. Leden worden daarom geadviseerd om ervoor te zorgen dat ze akkoord zijn voordat ze een bericht plaatsen. Leden zullen te allen tijde verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die zij in het Forum plaatsen.
 6. Het Innovatienetwerk omvat informatie die door derden wordt verstrekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid of juistheid van de door derden geplaatste informatie. Disseminatie informatie die door derden binnen het Netwerk wordt verstrekt, houdt niet in dat wij de informatie onderschrijven. Elke actie die u onderneemt naar aanleiding van de informatie waartoe u zich toegang verschaft tot het Netwerk is strikt op eigen risico en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of letsel, hoe dan ook direct of indirect veroorzaakt of geleden, met betrekking tot de informatie en meningen die op deze website worden gepubliceerd.
 7. Wij behouden ons het recht voor om inhoud die niet voldoet aan onze regels te verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om leden van het netwerk te verwijderen als zij zich niet aan onze regels houden.
 8. Alle leden van het INNO-VEG Innovatie Netwerk moeten zich houden aan onze Gebruiksvoorwaarden. Van de leden wordt verwacht dat zij respect en tolerantie tonen ten opzichte van andere leden en hun meningen. Als een lid een klacht heeft, dient hij deze schriftelijk te sturen naar innoveg@adas.co.uk, inclusief 'Klacht' in het e-mailonderwerp. De netwerkmanagementgroep zal de klacht beoordelen en binnen 3 maanden na ontvangst een resultaat geven. De beslissing van de Managementgroep is definitief.
 9. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over ons

Het INNO-VEG Innovatie Netwerk is opgericht als onderdeel van het Interreg 2 Zeeën INNO-VEG project. Het INNO-VEG project loopt van 12/07/2018 tot en met 30/09/2022. Meer informatie over het project is beschikbaar op https://www.interreg2seas.eu/en/innoveg. De INNO-VEG Innovatie Netwerk Wetgeving kan hier worden bekeken https://www.interreg2seas.eu/en/innoveg. U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar innoveg@adas.co.uk