Inagro - precisielandbouw

Home Diensten Detail

Inagro - precisielandbouw

Via onderzoek op de eigen proefvelden en de samenwerking met landbouwers bouwen we kennis op over nieuwe sensoren, technieken en dataplatformen. Deze info wordt via activiteiten, proefveldbezoeken, artikels in nieuwsbrieven en in de vakpers tot bij de sector gebracht.

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Waar enkele jaren geleden stuurhulpen in de tractor verschenen om ‘recht te rijden’, zijn nu tal van toepassingen mogelijk in elke fase van de teelt. De instrumenten voor precisielandbouw leveren gedetailleerde teeltinformatie op, die inspeelt op variaties binnen én tussen percelen om zo de teelt te optimaliseren. Behandelingen worden beperkt tot de plaats waar en het moment waarop het nodig is. Voor telers kan dit een hogere opbrengst, betere kwaliteit en een besparing op arbeid, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof of personeel met zich meebrengen.

Website:www.inagro.be/Sectoren-themas/SmartFarming

Image