WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw

Home Project Projectdetail

WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw

Startdatum project:dinsdag 1 januari 2019

Einddatum project:donderdag 31 december 2020

Website:https://www.groentenprecies.be/

Langzaam maar zeker doen technieken voor precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Nu worden percelen meestal echter nog uniform bemest. Toch stellen we zelfs op kleine groentepercelen (< 1 ha) vaak een aanzienlijke variatie vast in de voedingstoestand en de gewasontwikkeling. Daarom bundelen Inagro, ILVO, KU Leuven, VITO, PCG en PSKW hun krachten in het project “WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw”. Het project heeft als doel om telers bewust te maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de weerwaarde te tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement in de preiteelt. Hiervoor zullen we met verschillende precisietechnieken (vb. bodemscans, drone- en satellietbeelden) perceelsspecifieke informatie verzamelen en analyseren. Deze data wordt vervolgens gekoppeld aan bestaande groei- en bodemmodellen om de gewasbehoefte aan stikstof te bepalen. Met taakkaarten wordt het uiteindelijk mogelijk om plaatsspecfiek te bemesten op perceelniveau.

 

In de loop van dit project zal het kennisplatform www.groentenprecies.be verder uitgebreid worden met expertise over sensortechnologie (bodemscans en sensoren gemonteerd op tractor, drone of satelliet) en plaatsspecifieke bemestingstechnieken.

 

VLAIO-LA-traject “WikiLeeks: Preciezer prei telen met precisielandbouw”