INNO-VEG 2020 proeven op praktijkschaal

woensdag 17 juni 2020 by Admin

Home Nieuws Detail

Image

Het INNO-VEG-project heeft tot doel de snelheid en acceptatie van innovatie in de groente- en aardappelsector te verhogen.  Het project wil dit doen door definiëren en implementeren van een nieuwe aanpak voor het leveren van kosteneffectief onderzoek.

Het project evalueert de geschiktheid van het gebruik van gewasdetectiegegevens om behandelingsverschillen in veldexperimenten te beoordelen. In 2019 werd een programma van 47 veldproeven met kleine percelen uitgevoerd om een ​​overkoepelend protocol te ontwikkelen voor het integreren van gewasdetectiegegevens in veldonderzoeksmethodologieën.

Dit jaar zijn veldvalidatie-testen opgezet om het protocol te testen in grotere onderzoeken in het veld. Vervolgens dit door te ontwikkelen tot een ‘protocol  voor een door boeren gestuurd onderzoek’. In het VK, Frankrijk, België en Nederland zijn veertien veldexperimenten opgezet met uiteenlopende onderwerpen.

In het VK onderzoekt ADAS het effect van verschillende mestbehandelingen op erwten en uien, evenals behandelingen met nematiciden en de verwijderingsmoment van vliesdoek op wortelen. In België doet Inagro onderzoek naar mestbehandelingen op aardappelen, spinazie en prei en zaaigoed op wortelen. In Nederland test Delphy irrigatiestrategieën voor uien, aardappelen en wortelen. Daarnaast organiseert Delphy een multi-factor aardappelexperiment dat de impact van bodemtype, groenbemesting (vooraf), stikstofbemesting en pootaardappelgrootte, vorm en inhoud onderzoekt. In Frankrijk kijkt Arvalis naar het effect van stikstofbemestingspercentages, variëteiten en strategieën voor de bestrijding van ziekten van de aardappelziekte op aardappelen.

Gegevens over gewasdetectie worden gedurende het seizoen ten minste tweemaal op elke locatie geregistreerd, met de eerste metingen binnen de volgende maand. Het scannen van gewassen zal voornamelijk worden uitgevoerd door op drones gemonteerde sensoren die snel en nauwkeurig de reflectantiegegevens over het hele veld kunnen verzamelen.

"Ons uiteindelijke doel is om boeren een methodologie te bieden voor het uitvoeren van onderzoek op hun eigen boerderij, waar ze nieuwe benaderingen kunnen testen, zoals variëteiten, inrichtingstechnieken of mestbeheer", zegt projectleider en ADAS Bodemexpert Lizzie Sagoo.

Naast de veldexperimenten heeft het project een grensoverschrijdend (het VK, Frankrijk, België en Nederland) netwerk opgezet om innovatie tussen de precisielandbouw / sensortechnologie-industrie, onderzoeksorganisaties en de groente- en aardappelteeltsector mogelijk te maken .

Projectupdates en experimentresultaten worden gedeeld op de projectwebsite. U kunt zich hier registreren om projectupdates te ontvangen en / of lid te worden van het netwerk.