Hummingbird Technologies Ltd

Home Lid Detail

Hummingbird Technologies Ltd

Hummingbird Technologies is een bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie dat zijn klanten geavanceerde gewasanalyses biedt door eigen Machine Learning-algoritmen te gebruiken die worden toegepast op door teledetectie vastgelegde beelden.

Onze expertise stelt onze klanten in staat om: hun opbrengsten te verhogen, chemische inputs te optimaliseren, duurzamer te kweken en vroegere, beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Door de grenzen van wetenschap en technologie te verleggen, is het onze missie om de efficiëntie van de wereldwijde gewasproductie te verbeteren en de groeiende wereldbevolking duurzaam te voeden.

Website:https://hummingbirdtech.com/

Image