Protocol voor gewassensoren gepubliceerd

donderdag 16 december 2021 by Admin

Home Nieuws Detail

Image

Het INNO-VEG-project ontwikkelt innovatieve methoden voor het uitvoeren van onderzoek groenten open lucht en aardappelen. Het project publiceerde onlangs een "Protocol" dat een leidraad biedt voor de wijze waarop we gewaswaarnemingsgegevens kunnen gebruiken om de prestaties en dus de opbrengst van gewassen te beoordelen. De leidraad is bedoeld voor onderzoekers, agronomen en landbouwers die gebruik willen maken van gewaswaarnemingstechnologie om hun gewassen te beoordelen en is bedoeld om hen te ondersteunen bij een optimaal gebruik van de technologie. 

Projectleider en ADAS-bodemkundige Lizzie Sagoo zegt: "Gewassensoren, zoals sensoren die op een drone of tractor worden gemonteerd, kunnen een kosteneffectieve manier zijn om de gewasprestaties te monitoren, vooral als je volle veld proeven of het hele veld wilt beoordelen". 

Het protocol bevat informatie over het gebruik van gewasdetectietechnologie in het veld en over het beheer en de interpretatie van de gegevens. De verstrekte informatie is gebaseerd op de resultaten van meer dan 60 veldexperimenten die in 2019 en 2020 werden uitgevoerd in het VK, Frankrijk, België en Nederland, waar traditionele veldmetingen (d.w.z. manuele oogst of metingen op een oogstmachine, van opbrengst en gewaskwaliteit) werden vergeleken met gewasdetectiegegevens (via sensoren). 

Deze experimenten hadden betrekking op een aantal groepen tuinbouwgewassen (waaronder aardappelen, koolsoorten, uien, sla, wortelen, erwten en Curcurbita) en prioritaire onderzoekgebieden (bv. bodembeheer, gewasvoeding, cultivar-evaluatie en gewasbescherming) om gegevens te genereren voor de evaluatie van de geschiktheid van gewasdetectiegegevens voor de beoordeling van behandelingsverschillen in veldexperimenten. 

De experimenten zijn opgezet om een antwoord te vinden op de belangrijkste vragen in verband met het gebruik van gewasdetectie in veldexperimenten, waaronder de toepasbaarheid bij verschillende gewastypen met verschillende groeipatronen (b.v. wortelgewassen in vergelijking met bladgroenten), het gebruik van verschillende gewassensoren en vegetatie-indices, de timing van de metingen en eventuele aanvullende eisen voor "ground truthing" om de spatiale gewasgegevens te kalibreren. 

Het gebruik van gewassensoren om veldexperimenten te beoordelen maakt het mogelijk onderzoek op te schalen van kleine percelen naar veldschaal, wat op zijn beurt de ontwikkeling van een door de boer geleide benadering van onderzoek mogelijk maakt. Eva Ampe, specialist in precisielandbouw bij Inagro, zegt: "We willen telers laten zien dat ze eenvoudige volle veldsexperimenten kunnen opzetten om nieuwe benaderingen te testen, zoals variëteiten, technieken voor optimale gewasgroei of meststoffenbeheer, en vervolgens gewassensoren kunnen gebruiken om de effectiviteit van de behandelingen te beoordelen". Het protocol kan worden gedownload van de projectwebsite. 

Naast de veldexperimenten, werd een grensoverschrijdend netwerk (VK, Frankrijk, België en Nederland) opgezet in het kader van INNO-VEG project om de innovatie te vergemakkelijken tussen de verschillende sectoren, zoals de industrie voor precisielandbouw en sensoren, de onderzoeksorganisaties en de sector volleveldsgroenten en aardappelgewassen. 

"Het INNO-VEG innovatienetwerk richt zich op het faciliteren van innovatie door het realiseren van de waarde van gewassensensingtechnologie in het leveren van veldgroente- en aardappelonderzoek. We nodigen iedereen met interesse in dit gebied uit om zich aan te melden bij het netwerk via de projectwebsite," zegt netwerkleider Cor Van Oers van Delphy. 

Het INNO-VEG-project heeft financiering ontvangen uit het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontract nr. 2S05-032.