On farm experimentation met innovatieve smartfarmingtechnieken in irrigatie, onkruid- en ziektedetectie en bemesting

vrijdag 29 april 2022 by Admin

Home Nieuws Detail

Image

Tijdens het infomoment deelden we resultaten van proeven met druppelirrigatie en plaatsspecifieke bemesting in prei, Alternaria detectie in aardappelen, onkruiddetectie in maïs en het gebruik van gewassensoren in erwten en uien.

Wat is on farm experimentation?
On farm experimentation, ook wel afgekort tot OFE, was een onbekende term voor het publiek, maar is zeker geen nieuw concept. We spreken van on farm experimentation, als de proeven aanliggen bij een teler en de teler inspraak heeft over de proefopzet. Zo weten we meteen dat het onderwerp echt relevant is voor de sector. Dankzij deze samenwerking ontstaat er ook een kennisuitwisseling en kunnen alle betrokken partijen bijleren van elkaar. On farm experimentation kan innovatie versnellen door telers vertrouwd te maken met nieuwe technieken onder begeleiding van experten. 

“Het is noodzakelijk om de uitdaging van de boer centraal te stellen en de mogelijkheden van smartfarming te tonen, ook op beginnersniveau.” - Deelnemer smartfarming infomoment


Hoe ziet on farm experimentation eruit?
De vier on farm experimentation voorbeelden die aan bod kwamen tijdens het infomoment zijn elk aan de slag gegaan bij telers, toch zag de proef er telkens volledig anders uit. Zo toonden we aan dat on farm experimentation vele vormen kan aannemen. De insteek ‘innovatie versnellen’ is wel telkens de rode draad. 

Irrigatieadvies in preiteelt
Anne Waverijn van PCG had het over irrigatieadvies in preiteelt, waarbij het bodemvochtgehalte werd opgevolgd aan de hand van sensoren. Met de data van deze sensoren en nog een beperkt aantal gegevens over de teelt en het perceel, willen ze in de toekomst irrigatieadviezen opstellen aan de hand van een bodemwaterbalansmodel. PCG onderzocht de effecten van druppelirrigatie op prei. In 2020 werden mooie resultaten bekomen met de druppelirrigatie. In 2021 waren door de natte weersomstandigheden de effecten van druppelirrigatie minder groot. 
Met deze handige tool kan je de kosten voor irrigatie berekenen voor jouw percelen: 

Alternaria detectie in aardappelen en onkruiddetectie in mais
Jonathan Van Beek van ILVO toonde ons hoe aardappelplanten met Alternaria infectie makkelijker herkenbaar zijn als we sensoren met nabij-infraroodlicht gebruiken. Deze sensoren kan je aan bewegende voertuigen, zoals een tractor of drone, bevestigen. Met behulp van artificiële intelligentie kan Altenaria gedetecteerd worden op nieuwe beelden na het trainen van een model. Zo kan je een kaart maken met plaatsspecifieke behandelingen waar nodig. Jonathan toonde ook een tweede voorbeeld van artificiële intelligentie in de landbouw, waarbij onkruid gedetecteerd werd via drones. Hiervoor werd opnieuw een model getraind om het onkruid te herkennen met artificiële intelligentie om zo een toepassingskaart te maken voor bestrijding. Het model werd getraind door telkens tussen foto’s deze met het meeste onkruid te kiezen. Bij dit voorbeeld werd gebruik gemaakt van 5G om de beelden in real-time door te sturen van de drone naar de sproeier. 

“Precisielandbouw is geen sciencefiction meer. Het moet wel nog verfijnd worden, vooral bij groententeelt waar de velden kleiner zijn en de teelten intensiever.” - Deelnemer smartfarming infomoment

Gebruik van gewassensoren in erwten en uien
Susie Roques van ADAS vanuit het Verenigd Koninkrijk gaf ons enkele tips over hoe je een on farm trial kan aanleggen en statistisch verwerken. ADAS heeft voor de statistische verwerking van proeven die aanliggen in brede stroken een speciale statistische methode ontwikkeld: de “Agronomics” analyse. Met deze methode kan je snel nagaan of een nieuwe methode beter is dan de standaard methode die de teler normaal toepast. Susie toonde een voorbeeld van hoe je met dronebeelden een voorspellende opbrengstkaart kan maken. Dit jaar publiceert het INNO-VEG-project nog een handleiding van hoe je je eigen on farm experimenten kan opzetten.  
Sluit je aan bij het INNO-VEG netwerk en blijf op de hoogte van nieuwe publicaties
 

Plaatsspecifieke bemesting in prei
Tim Decuypere van Inagro vertelde hoe we samen met tien telers plaatsspecifieke bemesting in prei toepasten. De bedoeling was om prei te bemesten op het juiste moment met een dosis die rekening houdt met de variatie binnen het perceel. Management zones werden gedefinieerd met behulp van bodemstaalnames, een bodemscan en het Ecofert gewasgroeimodel.  Met dronebeelden en oogstbepalingen werden de plaatsspecifieke bemestingen geëvalueerd. Door de bemesting te optimaliseren kunnen we opbrengst maximaliseren en het risico op overschrijden van de stikstofnormen beperken.

Demonstratie AgroIntelli Robotti
 We sloten de dag af met een eerste demonstratie van de AgroIntelli Robotti die we op Inagro uittesten. Deze robot kan standaard werktuigen dragen dankzij zijn driepuntsophanging en voert autonoom zijn taken uit met RTK-GPS. Ondanks stofwolkjes bij de robot tot in stilstand (gevolg van de veiligheidssensoren), kon de robot succesvol maïs zaaien op ons proefperceel.